Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om et nasjonalt løft for kreative næringer

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 15. november 2022

Willfred Nordlund

Alfred Jens Bjørlo

leder

ordfører