Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om en rettferdig og klimavennlig flyavgift

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 22. november 2022

Erling Sande

André N. Skjelstad

leder

ordfører