Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om at Norge stanser handel med mat, fôr og fôrråvarer med Russland og utvider havneforbudet for russiske fartøy til å omfatte fiskefartøy

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 22. november 2022

Ine Eriksen Søreide

Nils-Ole Foshaug

leder

ordfører