Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å justere grensa mellom Sandnes og Strand kommunar, slik at Forsand-delen av Sandnes kommune blir ein del av Strand kommune

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. november 2022

Lene Vågslid

Rune Støstad

leder

ordfører