Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører