Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om oppheving av miljøfartsgrenser

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. januar 2023

Erling Sande

Mona Fagerås

leder

ordfører