Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å avvikle samordningsfellen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 7. februar 2023

Kirsti Bergstø

Henrik Asheim

leder

ordfører