Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om ein ny skogpolitikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 16. februar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Ole André Myhrvold

leder

ordfører