Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. mars 2023

Geir Pollestad

Mahmoud Farahmand

fung. leder

ordfører