Høringer - Åpen kontrollhøring 27. november 2015 om avhending av utrangert forsvarsmateriell

Dato: 27.11.2015
Møteleder: Martin Kolberg (A) (komiteens leder)

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 20.32.