Lagtinget - Møte torsdag den 20. november 2003 kl. 15.10

Dato: 20.11.2003

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.20.