Innstilling fra næringskomiteen om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 11. november 2003

Olav Akselsen Odd Roger Enoksen
leder ordfører