Lagtinget - Møte torsdag den 10. juni 2004 kl. 14.35

Dato: 10.06.2004

Dagsorden

Møtet heva kl. 14.45.