Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 27. mai 2004

John I. Alvheim Harald T. Nesvik
leder ordfører