Odelstinget - Møte tirsdag den 4. juni 2002 kl. 11.45

Dato: 04.06.2002

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.20.