Innstilling fra finanskomiteen om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. mai 2002

Siv Jensen Heidi Larssen Ingebrigt S. Sørfonn
leder ordfører sekretær