Odelstinget - Møte torsdag den 2. april 2009 kl. 21.11

Dato: 02.04.2009

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.06.