Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 10

Dato: 27.05.2003

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget er rede til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.