Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2008 kl. 10

Dato: 01.04.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget skal nå votere i sakene nr. 1, 3, 4 og 6.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.