Stortinget - Møte tirsdag den 9. juni 2009 kl. 10

Dato: 09.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.49.