Stortinget - Møte torsdag den 10. desember 2009 kl. 10

Dato: 10.12.2009
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.20