Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 2010 kl. 10

Dato: 10.02.2010
President: Dag Terje Andersen