Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011

Dokumenter: (Innst. 334 S (2010–2011), jf. Dokument 19 (2010–2011))

Sak nr. 9 [12:29:52]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 19 S (2010–2011) – årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.