Stortinget - Møte onsdag den 29. februar 2012 kl. 10

Dato: 29.02.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.36.