Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 34 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 17 [14:11:37]

Stortingets vedtak til lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven