Stortinget - Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10

Dato: 29.01.2015

Formalia

Presidenten: Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Eirik Milde fra og med 29. januar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Tage Pettersen, innkalles for å møte i permisjonstiden 29. januar, og Tone Damsleth, som allerede er innkalt som vararepresentant, møter fra 30. januar og inntil videre.

Presidenten: Tage Pettersen er til stede og vil ta sete.