Stortinget - Møte onsdag den 27. mai 2015 kl. 10

Dato: 27.05.2015

Sak nr. 2 [11:29:55]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Abid Q. Raja til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 3, fra representanten Rasmus Hansson til kulturministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av kulturministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes til næringsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 3

Spørsmål 6

Spørsmål 7