Stortinget - Møte tirsdag den 19. januar 2016 kl. 10

Dato: 19.01.2016
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.47.