Stortinget - Møte tirsdag den 7. mars 2017

Dato: 07.03.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 55 (2016–2017), jf. Innst. 190 L (2016–2017) og Prop. 139 L (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 13 [16:35:21]

Stortingets vedtak til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) (Lovvedtak 55 (2016–2017), jf. Innst. 190 L (2016–2017) og Prop. 139 L (2015–2016))