Stortinget - Møte mandag den 29. mai 2017

Dato: 29.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 82 (2016–2017), jf. Innst. 302 L (2016–2017) og Prop. 57 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 11 [18:06:50]

Stortingets vedtak til lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) (Lovvedtak 82 (2016–2017), jf. Innst. 302 L (2016–2017) og Prop. 57 L (2016–2017))