Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2016

Dato: 12.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 25 (2016-2017), jf. Innst. 92 L (2016-2017) og Prop. 166 L (2015-2016))

Innhold

Sak nr. 10 [14:22:38]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) (Lovvedtak 25 (2016-2017), jf. Innst. 92 L (2016-2017) og Prop. 166 L (2015-2016))