Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 14 [19:49:38]

Referat

 • 1. (253) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om ny stortingsmelding om brann- og redningstjenesten (Dokument 8:131 S (2017–2018))

  Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e.

 • 2. (254) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad, Freddy André Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen og Solfrid Lerbrekk om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering (Dokument 8:137 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3. (255) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Olaug V. Bollestad, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe om et bedre målsystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon (Dokument 8:130 S (2017–2018))

 • 4. (256) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Olaug V. Bollestad, Nicholas Wilkinson og Kjersti Toppe om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt (Dokument 8:129 S (2017–2018))

 • 5. (257) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Anette Trettebergstuen, Martin Henriksen, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å bekjempe ensomhet (Dokument 8:133 S (2017–2018))

 • 6. (258) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Siv Henriette Jacobsen, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland om å unngå rolleblanding i helsetjenesten (Dokument 8:134 S (2017–2018))

 • 7. (259) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse (Dokument 8:135 S (2017–2018))

 • 8. (260) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester (Dokument 8:136 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 3–8 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (261) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017 (Meld. St. 7 (2017–2018))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke, og møtet er hevet.