Stortinget - Møte tirsdag den 20. mars 2018

Dato: 20.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 38 (2017–2018), jf. Innst. 172 L (2017–2018) og Prop. 156 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 17 [17:51:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) (Lovvedtak 38 (2017–2018), jf. Innst. 172 L (2017–2018) og Prop. 156 L (2016–2017))