Stortinget - Møte tirsdag den 20. mars 2018

Dato: 20.03.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.22.