Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Vest-Agder fylke: Mathias Bernander

For Akershus fylke: Anne Kristine Linnestad og Kjartan Berland

For Møre og Romsdal fylke: Anders Riise

For Telemark fylke: Emilie Schäffer

Til representantenes orientering vil presidenten meddele at i Stortingets vedtatte møteplan for neste uke er fredag 8. juni plenumsfri.