Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 58 (2017–2018), jf. Innst. 301 L (2017–2018) og Prop. 53 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 7 [12:50:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i forbrukermerkeloven (Lovvedtak 58 (2017–2018), jf. Innst. 301 L (2017–2018) og Prop. 53 LS (2017–2018))