Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [13:08:50]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er kartet for i dag ferdig handsama. Presidenten vil minna alle om at på måndag begynner stortingsmøtet kl. 10. Det er denne presidenten som skal vera president då, så alle må koma.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.