Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 59 (2017–2018), jf. Innst. 305 L (2017–2018) og Prop. 42 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 8 [12:50:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) (Lovvedtak 59 (2017–2018), jf. Innst. 305 L (2017–2018) og Prop. 42 L (2017–2018))