Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2019–2020), jf. Innst. 195 L (2019–2020) og Prop. 35 LS (2019–2020))

Sak nr. 1 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) (Lovvedtak 63 (2019–2020), jf. Innst. 195 L (2019–2020) og Prop. 35 LS (2019–2020))