Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 65 (2019–2020), jf. Innst. 207 L (2019–2020) og Prop. 133 L (2018–2019))

Sak nr. 3 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tvisteloven (verdigrensene) (Lovvedtak 65 (2019–2020), jf. Innst. 207 L (2019–2020) og Prop. 133 L (2018–2019))