Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 66 (2019–2020), jf. Innst. 213 L (2019–2020) og Prop. 11 LS (2019–2020))

Sak nr. 4 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) (Lovvedtak 66 (2019–2020), jf. Innst. 213 L (2019–2020) og Prop. 11 LS (2019–2020))