Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2020

Dato: 26.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 99 (2019–2020), jf. Innst. 282 L (2019–2020) og Prop. 104 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 8

Stortingets vedtak til midlertidig lov om endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) (Lovvedtak 99 (2019–2020), jf. Innst. 282 L (2019–2020) og Prop. 104 L (2019–2020))