Stortinget - Møte onsdag den 20. november 2019

Dato: 20.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.34.