Stortinget - Møte onsdag den 4. desember 2019

Dato: 04.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.13.