Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. november 2019

Ketil Kjenseth

leder og ordf. for kap. 1800, 4800

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1472, 1481, 1482

Une Bastholm

ordf. for kap. 1410

Sandra Borch

ordf. for kap. 1411, 4411

Tina Bru

ordf. for kap. 1820, 4820

Espen Barth Eide

ordf. for kap. 1428

Liv Kari Eskeland

ordf. for kap. 1810, 4810

Ruth Grung

ordf. for kap. 1471, 4471

Terje Halleland

ordf. for kap. 1422

Lars Haltbrekken

ordf. for kap. 1420, 4420, 1474

Stefan Heggelund

Ole André Myhrvold

ordf. for kap. 1830

Else-May Norderhus

ordf. for kap. 1815, 1840, 1423, 4423

Theodor Barndon Helland

ordf. for kap. 1425

Runar Sjåstad

ordf. for kap. 2490, 5490

Tore Storehaug

ordf. for kap. 2440, 5440

Lene Westgaard-Halle

ordf. for kap. 1400, 4400, 1412