Stortinget - Møte tirsdag den 23. februar 2021

Dato: 23.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 70 (2020–2021), jf. Innst. 215 L (2020–2021) og Prop. 143 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 4 [10:05:01]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) (Lovvedtak 70 (2020–2021), jf. Innst. 215 L (2020–2021) og Prop. 143 L (2019–2020))