Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2023

Dato: 12.06.2023
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.08.