Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 25. mai 2023

Grunde Almeland

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører