Stortinget - Møte onsdag den 26. oktober 2022

Dato: 26.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.11.