Stortinget - Møte onsdag den 26. oktober 2022 *

Dato: 26.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.11.