Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende

forslag:

I

Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag til lovendringer for å sikre reell rett til tilpasset opplæring til elever som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, gjennom å gi rom for ulike praksisordninger også i grunnskolen.

II

Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag til lovendringer som sikrer at elever på høyt faglig nivå i grunnskolen kan ta fag på høyere nivå, herunder videregående nivå, uten å miste retten til videre grunnskoleutdanning eller på annen måte få svekket stilling i utdanningssystemet.

III

Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag for å sikre sømløs overgang mellom grunnskole og videregående skole for elever som tar enkeltfag på høyere nivå, enn alderstrinnet skulle tilsi. Det må legges til grunn at finansieringsansvaret løses uten at elevens rettigheter svekkes.